Desider Quastler

slovenský architekt

Desider Quastler (* 3. január 1889, Bratislava[1] – † 1944, Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, Poľsko) bol slovenský architekt a staviteľ.

ŽivotUpraviť

V roku 1908 absolvoval odbornú staviteľskú školu v Budapešti. Zamestnaný najskôr u firmy Grunwald a Schiffer v Budapešti projektoval napr. vojenskú školu v Tirgu Mures (RSR), Palác Riečnej a morskej plavebnej spoločnosti v Budapešti. V 1. svetovej vojne padol v roku 1916 pri Brusilovovej ofenzíve do ruského zajatia, internovaný v zajateckom tábore v Tomsku, kde pracoval v sovnarchoze. Z tábora ušiel, zadržiavali ho v Moskve, kde potom pracoval krátky čas ako tesár. V roku 1920 sa vrátil do Bratislavy, kde ako architekt pôsobil do roku 1939. Zomrel v roku 1944 v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau.

DieloUpraviť

Rýchlo sa orientoval v nastupujúcich prúdoch modernej architektúry. Vo svojej tvorbe sa zameriaval najmä na obytné stavby, ktoré mali loosovský puristický charakter.

Vybrané dielaUpraviť

 • 1926 - Rodinný dom, ul. Boženy Nemcovej, Bratislava
 • 1926 - Vila Šulekova ul., Bratislava
 • 1926/1930 - Bytové domy Ružinov, Bratislava
 • 1930 - Bývalý obchodný dom Orion, Hurbanovo námestie, Bratislava
 • 1930 - Bytový dom typografov Guttenberg, Dunajská ulica, Bratislava
 • 1930 - Rodinný dom pre doktora B, Stará vinárska, Bratislava
 • 1930 - „Kalmárov dvor“
 • 1931 - Bytový dom, Ulica Fraňa Kráľa
 • 1932/1935 - Polyfunkčný bytový dom, Obchodná ul.
 • 1934 - Polyfunkčný bytový dom bývalý Halmos, Suché Mýto
 • 1934 - Bytový dom Práca, Radlinského ul.
 • 1937 - Židovská reštaurácia, Zámocká ul.
 • 1937 - Bytový dom, Drevená ul.,
 • 1937 - Bytový dom, Obchodná ulica
 • 1938 - Bytový dom, Dunajská ulica
 • 1938 - Rodinný dom O. Mayerovej, Podtatranského ulica

Bytový dom PrácaUpraviť

sa nachádza na rohu Radlinského a Bernolákovej ulice v Bratislave je typickým príkladom bytovej výstavby v tradičnom blokovom zastavaní. V stiesnených pomeroch malého bloku je ostrý roh parcely zastavaný 5 a 6-podlažnou zástavbou, v dvornom trakte o podlažie zvýšenou. Quastler navrhol v objekte okrem niekoľkých obchodných priestorov a kancelárií stavebného družstva 54 jednoizbových a 10 dvojizbových bytov. Bytový dom rozsahom predstavuje najväčšiu architektovu stavbu. Objekt pozostáva z 3 schodiskových sekcií prístupných z dvora. V parteri sú aj 2 obchodné prevádzky. Obytný dom má puristicky strohý ráz charakteristický pre väčšinu Quastlerových stavieb.

Polyfunkčný bytový dom OrionUpraviť

sa nachádza na Hurbanovom námestí. Projekt aj realizácia prebiehali v roku 1931. Tento 4-podlažný funkcionalistický dom stojí na veľmi úzkej parcele v súvislej uličnej zástavbe historizujúcich objektov. Nad zaskleným parterom priečelia sa striedajú pásy okien a pásy hladkých opaxitových tabúľ. Na zadnej fasáde je výrazný oblúk vyčnievajúceho segmentu polvalcového schodiska, ktoré nadväzuje na dispozičné hlbší susedný objekt. Dom má otvorenú dispozíciu a je ukončený plochou strechou. Nosné konštrukcie sú murované a železobetónové. Na prízemí bola predajňa cukroviniek Orion. Objekt reprezentuje sebavedomý funkcionalistický názor na výstavbu v historizujúcom prostredí.

Pavlačový bytový domUpraviť

Nachádza sa na Röntgenovej ulici v Petržalke. Projekt bol realizovaný v roku 1931 projekt, realizácia diela bola uskutočnená o rok neskôr, Dom je typickým predstaviteľom obecnej sociálnej výstavby v 1. ČSR. Jednoizbové byty so základným vybavením sú prístupné zo spoločnej pavlače. Hladká biela fasáda a nepravidelné rozmiestnenie okien posúvajú dom smerom k purizmu. Dvorová časť objektu so zasklenými pavlačami má konštruktivistický ráz. Napriek viditeľne nízkemu rozpočtu bol 4-podlažný objekt v pôdorysnom tvare písmena L dôstojnou obytnou architektúrou.

Polyfunkčný bytový dom bývalý HalmosUpraviť

sa nachádza na ulici Suché Mýto. Projekt bol dokončený v roku 1934 a dielo sa realizovalo v rokoch 1936-37. Rekonštrukcia a prestavba prebiehala v roku 1996.

5-poschodový obytný nájomný dom bol kedysi známy pod menom Halmos. V parteri boli predajne a na poschodiach pomerne priestranné byty. Strohý puristický blok tvorili 2 formálne takmer identické obytné domy so samostatnými vchodmi. Opticky sa líšili rozdielnym členením okien na fasáde oddelených viditeľnou dilatáciou v omietke. V roku 1996 objekt podľa návrhu M. Kropilákovej zjednotili s bohato tvarovaným nárožím nového objektu Slovenskej sporiteľne. Pôvodné pravouhlé vnútorné usporiadanie nahradili organické krivky. Hlavné priečelie síce zostalo ploché, ale kompozíciou okien a balkónov spolu s pastelovou farebnosťou sa Quastlerovej puristickej architektúre podstatne vzdialilo.

ZdrojeUpraviť

 • Slovenský biografický slovník. Zväzok IV M – Q. Martin : Matica slovenská, 1990. 562 s. ISBN 80-7090-070-9.
 • Martin Kusý: Architektúra na Slovensku. Bratislava, Pallas, 1971
 • Matúš Dulla, Henrieta Moravčíková: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart, 2002

ReferencieUpraviť

 1. Záznam o narodení v matrike židovskej náboženskej obci v Bratislave; záznam č. 418