Deskriptívna geometria

Deskriptívna geometria je odvetvie matematiky zaoberajúce sa zobrazovaním trojrozmerného priestoru na rovinu (nákresňu). Poskytuje metódy, ktoré umožňujú dosiahnuť jednoznačnosť týchto zobrazení a ich čitateľnosť. Cieľom je zobrazenie a skúmanie geometrických vlastností útvarov, napr. v architektúre a strojníctve.

Príklady dvojrozmerného zobrazenia trojrozmerného predmetu.

Medzi základnú metódu patrí premietanie – stredové alebo šikmé.

Za zakladateľa deskriptívnej geometrie je považovaný francúzsky geometer Gaspard Monge (1746 – 1818), ktorý publikoval vedecký systém v diele Géometrie descpriptive (1799).[1] Na Slovensku sa o rozvoj zaslúžil český matematik Gabriel Čeněk (1900 – 1956).[2]

Referencie

upraviť
  1. FILIP, Jozef. Prehľad deskriptívnej geometrie. Bratislava : SVTL, 1959.
  2. PISKA, Rudolf; MEDEK, Václav. Deskriptivní geometrie I. Praha : SNTL, 1972.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.