Desublimácia je termodynamický proces, pri ktorom dochádza k prechodu látky z fázy plynnej do fázy tuhej. Opakom desublimácie je sublimácia.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.


fázová premena na skupenstvo
pevná látka kvapalina plyn plazma
zo skupenstva pevná látka topenie sublimácia
kvapalina tuhnutie var/vyparovanie
plyn desublimácia kondenzácia ionizácia
plazma deionizácia