Determinácia

rozlišovacia stránka

Determinácia (z lat.) môže byť:

  • určenie; vymedzenie
  • v tradičnej logike aj: obmedzenie, prechod od všeobecnejšieho pojmu (rodového pojmu) k menej všeobecnému pojmu (druhovému pojmu), ktorého extenzia je obsiahnutá v rodovom pojme
  • vo filozofii: príčinná podmienenosť a zákonitá závislosť vecí a javov
  • v biológii:
    • určovanie príslušnosti organizmu k taxónu a/alebo zisťovanie vedeckého názvu organizmu, pozri determinácia (taxón)
    • v embryológii: určenie vývoja určitej časti zárodku na určitú časť dospelého organizmu, pozri determinácia (zárodok)
  • v jazykovede: vzťah, ktorého výsledkom je podraďovací sklad, synonymum určovanie, pozri determinácia (jazykoveda)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.