Deutsches Afrikakorps

Deutsches Afrikakorps (Nemecký africký zbor; skratka DAK) známy tiež jednoducho ako Afrikakorps bol expedičný zbor nemeckého Wehrmachtu počas druhej svetovej vojny. Afrikakorps operoval medzi rokmi 1941 a 1943 v severnej Afrike - v Tunisku, Líbyi a Egypte.

Znak Afrikakorpsu

Jeho prvým veliteľom bol generál a neskorší veliteľ Panzerarmee Afrika a poľný maršal Erwin Rommel. Pôvodný názov nemeckých jednotiek vyslaných do severnej Afriky bol Sperrverband Afrika, ale 16. februára 1941 boli premenované na Deutsches Afrika Korps.

Africká výprava sa začalo útokom talianskych jednotiek z Líbye na britskú armádu v Egypte. Briti útok odrazili a podnikli protiútok do Líbye.

Aby zabránilo porážke Talianov, vykonalo Nemecko operáciu Slnečnica (Sonnenblume), čiže vylodenie jednotiek, najprv nazývaných Sperrverband Afrika a od 21. februára 1941 Afrikakorps, v Líbyi. Nemecké jednotky čoskoro prevzali hlavnú úlohu v boji proti Britom: keďže v tom období bola pre Britov severná Afrika jediným bojiskom, na ktorom sa mohli priamo stretnúť s Nemcami, prikládalo britské velenie tomuto stretu veľkú dôležitosť. Kým pre Britov nepredstavovalo (vďaka nadvláde na mori) zabezpečenie prísunu potravín a munície závažný problém, Afrikakorps sa musel spoliehať na zásobovanie cez Stredozemné more. Tieto dodávky sa často stávali terčom útokov britského letectva a námorníctva. Prítomnosť britských jednotiek na Gibraltáre a na Malte robila zásobovanie veľmi neľahkým.

Mechanizované vojsko nemeckého Afrikakorps

Afrikakorps spočiatku bojoval v podriadenosti talianskej armády v severnej Afrike, ale už 15. augusta 1941 bola zriadená ako vyšší veliteľský stupeň Panzergruppe Afrika (Tanková skupina Afrika), ktorá sa 30. januára 1942 pretransformovala na Panzerarmee Afrika (Tanková armáda Afrika), ktorej veliteľom sa postupne stál prvý veliteľ Afrikakorpsu E. Rommel. Označenie Afrikakorps sa však niekedy používa pre všetky nemecké pozemné jednotky v severnej Afrike ako celok, keďže Afrikakorps bol do konca roka 1942 ich najväčšou súčasťou.

Najdôležitejšie bitky Afrikakorpsu sa odohrali pri Tobruku a Al-Alamajne. Po urputných bojoch boli sily Osi zahnané do Tuniska. Po vylodení Američanov v Maroku a Alžírsku bol Afrikakorps zovretý dvoma frontami, takže sa jeho pozícia stala neudržateľnou. Keďže jednotky neboli včas stiahnuté do Talianska, padlo 120 000 nemeckých vojakov do zajatia. Afrikakorps kapituloval 13. mája 1943.

Velitelia Afrikakorpsu upraviť

Externé odkazy upraviť