Devíza

rozlišovacia stránka

Devíza môže byť:

  • jednotné číslo od devízy
  • heslo, zásada, princíp, vedúca myšlienka
  • v heraldike: vedľajšia časť erbu, heslo na stuhe pod štítom, pozri devíza (heraldika)
  • v hudbe: prvé uvedenie témy árie, pozri devíza (hudba)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.