Devízové rezervy

Devízové rezervy sú v prísnom slova zmysle iba depozity zahraničnej meny držané centrálnymi bankami a menovými inštitúciami. Termín sa však bežne používa aj ako označenie zlata, SDR a IMF rezervných pozícií.

Množstvo devízových rezerv a zlata v roku 2006