Dezertifikácia je proces degradácie územia na púštnu, polopúštnu alebo podobne vyzerajúcu, na vodu chudobnú oblasť. Spôsobená môže byť rôznymi globálnymi klimatickými javmi prirodzenými i človekom vyvolanými, ako i priamo ľudskou činnosťou v danej oblasti či v oblastiach tesne susediacich, napríklad:

Púšť na mieste odkiaľ ustúpilo vysychajúce Aralské jazero

Spoločným prvkom je preťažovanie miery, do ktorej sa spodné vody, pôda a zeleň dokážu obnovovať.

Príkladom dezertifikácie môže byť napríklad rozširovanie Sahary alebo vysychanie Aralského jazera. S dezertifikáciou bojuje aj Čínska ľudová republika, ktorá proti nej zahájila rozsiahly projekt - tzv. Veľký zelený múr.[1]

Referencie upraviť

  1. Čína bojuje s púšťou, stavia Veľký zelený múr (2. 7. 2007); pridané: 5. 12. 2007 (po česky)

Pozri aj upraviť