Dialýza

rozlišovacia stránka

Dialýza (z gréčtiny diálysis = rozpustenie, oddelenie) môže byť:

 • v chémii a fyzike: oddeľovanie zložiek homogénneho alebo koloidného roztoku na základe veľkosti molekúl prechádzajúcich polopriepustnou membránou, ktorá oddeľuje tento roztok od priestoru s čistým rozpúšťadlom, pozri dialýza (chémia)
 • v lekárstve:
  • a) oddeľovanie rozpustených látok cez polopriepustnú membránu (napr. v umelej obličke) za použitia difúzie s cieľom odstrániť nežiaduce látky z krvi, b) v širšom zmysle aj niektoré ďalšie metódy čistenia krvi, pozri dialýza (medicína)
  • nepresne, ale často: hemodialýza v užšom zmysle, čiže dialýza pomocou tzv. umelej obličky [1][2], pozri hemodialýza
  • zastarano [3][4]:
   • rozklad
   • ubývanie síl končiace smrťou
   • slabosť údov
 • v jazykovede:

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. hemodialýza. In: Technický slovník naučný 3 G – J. Praha : Encyklopedický dům, 2002. ISBN 80-7335-080-7. s. 92.
 2. a b dialýza. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4. S. 267.
 3. dialysa. In:Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí
 4. a b dialysis. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN ISBN 978-0-19-956383-8.
 5. dialysa. In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 2. D – G. Praha: Československý kompas, 1926. s. 219
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.