Dialektická teológia

Dialektická teológia alebo teológia krízy je jeden z najvplyvnejších smerov protestantskej filozofie 20. storočia, ktorého hlavným predstaviteľom je Karl Barth. Dialektická teológia odmieta všetky pokusy o bližšie určenie vlastností a pôsobnosti Boha ako neprimerané, pričom Boha chápe ako celkom iného (als der Ganz-Andere) v pomere k svetu.

Pre dialektických teológov bol termín „protestantizmus“ skompromitovaný, svoj teologický náhľad označovali názvom evanjelický.[1]:392

ZdrojeUpraviť

  1. PROTESTANTSKÁ TEOLOGIE: NĚMECKO. In: Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení. Ed. Alister E. McGrath; preklad Jan Dus, Lubomír Miřejovský, Michal Plzák, Marek Váňa. 1. vyd. Praha : Návrat domů, 2001. 593 s. ISBN 80-7255-043-8. S. 384 – 404.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.