Diamagnetizmus je forma magnetizmu, ktorá je len prejavom hmoty za prítomnosti nejakého vonkajšieho magnetického poľa. Je to výsledok zmeny orbitálneho pohybu elektrónov. Aplikovanie magnetického poľa vytvára magnetickú silu na pohybujúci sa elektrón vo forme . Táto sila, meniaca dostredivú silu elektrónu spôsobuje, že ho buď zrýchli alebo spomalí v jeho orbitálnom pohybe. Táto zmena rýchlosti elektrónu upravuje magnetický moment orbitálu v smere opačnom vonkajšiemu poľu. Medzi diamagnetické prvky patrí napríklad dusík.

Vložením diamagnetickej látky do vonkajšieho magnetického poľa dôjde v látke k zoslabeniu (vypudeniu) magnetického poľa a jeho obtekanie okolo diamagnetickej látky. Ako výsledok sily proti ohybu (siločiar) magnetického poľa je látka magnetickým poľom odpudzovaná.

Pozri aj upraviť