Diapirizmus je proces výstupu ľahších materiálov (spravidla roztavených vyvretých hornín, ale môžu to byť aj chladné evapority alebo bahná) cez ťažšie nadložie, ktorého príčina je v rozdielnej hustote jednotlivých zložiek a riadi sa Archimedovým zákonom. Telesá vyzdvihnuté týmto procesom sa nazývajú diapíry.