Difuzionizmus je teória o šírení kultúrnych elementov a kultúr z pôvodného materského centra difúziou kultúry. Na konci 19. storočia a začiatkom 20. storočia väčšina difuzionistov pokladala za toto centrum staroveký Egypt.

Difuzionizmus vznikol ako reakcia na evolucionizmus, odmietal myšlienku evolúcie a zaviedol princíp difúzie. Na difuzionizme sa zakladá panegyptská teória a heliolitická teória, ktoré sa opierajú o existenciu kultu Slnka.

Zakladateľom difuzionizmu je Grafton Elliot Smith.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.