Digitálna elektronika

Digitálna elektronika je odvetvie elektroniky, ktoré sa zaoberá digitálnymi elektronickými obvodmi, spracovaním digitálnych signálov a konštrukciou digitálnych obvodov.

Wikipédia digitálne ako binárny kód

Analógovými signálmi sa zaoberá len okrajovo, a to ich prevodom do digitálnej formy a späť.

Digitálne obvody

upraviť

Digitálne obvody môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:

  • kombinačné obvody – kde stav výstupov závisí len od momentálneho stavu vstupov
  • sekvenčné obvody – kde stav výstupov závisí aj od minulého stavu vstupov (majú vlastnosti pamäte)

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť