Digitálna televízia

Digitálna televízia (DTV) je telekomunikačný systém na vysielanie a príjem televízneho vysielania prostredníctvom digitálneho signálu, na rozdiel od klasického analógového. DTV používa digitálnu moduláciu dát, ktoré sú digitálne komprimované a vyžadujú dekódovanie zvláštnym televíznym prijímačom alebo štandardným prijímačom so set-top boxom alebo počítačom s televíznou kartou. Technológia bola uvedená koncom 90. rokov.

Porovnanie kvality analógového a digitálneho televízneho vysielania
Štandardy digitálnej televízie v jednotlivých krajinách