Digitálny signálny procesor

Digitálny signálny procesor alebo číslicový signálny procesor, skrátene DSP (z angl. Digital Signal Processor), je špecializovaný procesor (CPU) na spracovanie signálov.

DSP signálny procesor v Nintende

Na tento účel zvykne byť vybavený jedným alebo viacerými analógovo-digitálnymi prevodníkmi (A/D prevodníkmi), digitálno-analógovými prevodníkmi (D/A prevodníkmi) a optimalizovanou (rýchlou) aritmeticko-logickou jednotkou (ALU) obyčajne s vyšším počtom paralelne spracovávaných bitov než pri „klasickom“ procesore. Pretože sa predpokladá spracovávanie vstupných signálov a generovanie akcií pre aktory, má obvykle viac vstupov a výstupov, ktoré sú prípadne multiplexované.

VyužitieUpraviť

Digitálne signálne procesory majú široké využitie. Nájdeme ich takmer v každom modernom elektronickom hudobnom nástroji, nájdeme ich v meracích prístrojoch, riadiacich jednotkách atď. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ich nasadenie je opodstatnené v prípade, ak iný procesor nie je vhodný z dôvodu ceny či výkonu.