Digital Object Identifier

Digital object identifier, skratka DOI, je komerčný centralizovaný systém na identifikáciu autorsky chránených diel prístupných v digitalizovanej podobe, ako sú napríklad články z vedeckých zborníkov.

V roku 1966 ho založila Asociácia amerických nakladateľov s cieľom zabezpečiť ochranu autorských práv (intelektuálneho vlastníctva), od roku 1998 ho ďalej rozvíja nezisková organizácia International DOI Foundation (skr. IDF). Stará sa o bežné prevádzkové funkcie DOI, chráni všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k systému DOI a podporuje rozvoj samotného systému.

Výhody DOI

Systém DOI bol navrhnutý, aby vykonával formu pretrvávajúcej identifikácie, v ktorom každý názov DOI jednoznačne a trvale identifikuje objekt, na ktorý je priradený. Združuje metadáta s objektmi, čo mu umožňuje poskytnúť používateľom príslušné informácie o objektoch a ich vzťahoch. Zahrnuté ako súčasť metadát sú tiež sieťové akcie, ktoré umožňujú systému byť jednoduchým premostením na webové lokality, kde môžu dané objekty, ktoré DOI popisujú nájsť.

Povinnou súčasťou DOI sú metadáta, čo je podstatná výhoda, pretože samotné dielo nemusí byť používateľom dostupné.

Príklad DOI

Tvorené predponou a príponou: DOI 10.1000/9780110002224, “10” je číslo pridelené identifikátorom digitálnych objektov, “1000” je číslo žiadateľa, “ 9780110002224” rad čísel za lomkou obsahuje čísla ISBN.

Externé odkazy upraviť