Diktátor (diplomatika)

Diktátor je osoba, ktorá štylizovala text písomnosti,[1] príp. písomnosť aj písal (tzn. vykonával zároveň funkciu ingrosátora). Komparáciou písomností z určitého obdobia a územia možno (najmä do 13. storočia) určiť charakteristické obraty a dikciu jednotlivých osôb, na základe čoho možno zistiť ich podiel na činnosti určitej kancelárie, príp. ich postavenie a vzťah k príjemcovi aj vydavateľovi písomnosti.[2]

ReferencieUpraviť

  1. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „diktátor“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=diktátor&s=exact&c=D578&cs=&d=scs, dost. 2020-01-06 
  2. Hlaváček, Ivan; Kašpar, Jaroslav; Nový, Rostislav (2002), Vademecum pomocných věd historických (3. opr. a dopl. vyd.), Jinočany: H & H, str. 198, ISBN 80-7319-004-4