Disketová jednotka alebo hovorovo disketová mechanika (skratka FDD, z angl. floppy disk drive) je vstupno-výstupné zariadenie (počítačový komponent), slúžiace na dlhodobé ukladanie dát na vymeniteľné magnetické dátové médium - disketu.

3.5-palcové disketové jednotky
5.25-palcová disketová jednotka

Všeobecne upraviť

Disketová mechanika (FDD) je zariadenie pre čítanie a zapisovanie dát na pružné disky (inak disketa, floppy disk ...). Pripája sa na radič FDD, ktorý je buď súčasťou matičnej dosky počítača, alebo ako samostatný - na rozširujúcej karte. V súčasnosti sa pre svoju jednoduchosť a kompaktnosť používajú výhradne 3.5" mechaniky. Najnovšia generácia počítačov už FDD nepoužíva, napriek tomu je disketa jediné prenosové médium 100% kompatibilné so staršími počítačmi nemajúcimi USB.

Konštrukcia 3.5" FDD upraviť

Mechanika FDD je zariadenie určené mechanicky do tzv. 3.5" šachty skrinky počítača (podobne ako pevný disk). V prednej časti je štrbina pre vloženie diskety, tlačidlo, pomocou ktorého je možné disketu vybrať a LED kontrolka indikujúca činnosť mechaniky.

Disketa je vlastne tenký pružný plastový kotúč o priemere 3.5" s nanesenou magnetickou vrstvou (obvykle oxid železa, alebo chrómu). Kotúč je uzatvorený v plastovom obale, ktorý ho chráni pred nečistotou a mechanickým poškodením. Puzdro je vystlané mäkkou vrstvou zabraňujúcou odieraniu kotúča. Pri zápise alebo čítaní sa kotúč otáča. V obale je vytvorená čítacia štrbina, zakrytá odsúvateľnými dvierkami, ktoré automaticky odkryjú štrbinu pri vložení diskety do mechaniky FDD.

 
Detail čítacej a záznamovej hlavy

Cez túto štrbinu sa na kotúč pritlačia kombinované (čítacie-mazacie-záznamové) magnetické hlavy, z každej strany kotúča jedna. Hlavy sa automaticky prisunú pri vložení diskety a odsunú pri jej vybraní. Dáta sú na diskete uložené magnetickým záznamom v sústredených kružniciach - stopách (track). Kružnice sú na oboch stranách média. Každá stopa je rozdelená ešte na sektory (sector), ktoré tvoria najmenší diel, na ktorý je možné zapisovať. Základnými parametrami diskiet sú ich veľkosť, hustota záznamu dát a z toho vyplývajúca kapacita. Pozri formátovanie.

Pre 3.5" mechaniky sa požívali tri typy diskiet: DD - formátovaná kapacita 720 kB, HD - formátovaná kapacita 1.44 MB, HHD - formátovaná kapacita 2.88 MB. Dnes sa používajú iba diskety s formátovanou kapacitou 1.44 MB.

Parametrami diskiet sú: Veľkost diskety, hustota záznamu, počet sektorov, počet strán, kapacita sektoru, kapacita diskety (napr. 3.5" disketa HD: 80 stôp, 18 sektorov, 2 strany, 512 dátových byte v sektore, celková formátovaná kapacita 1.44 MB) Mechanika FDD sa pripája na štandardný radič diskiet. Radič obvykle podporuje pripojenie dvoch FDD mechaník pružných diskov pomocou jediného plochého 34 vodičového kábla.

Princíp čítania: Zasunutím diskety sa prisunú čítacie hlavy. Kotúč v diskete sa roztočí a hlava zaujme východiskovú pozíciu (v blízkosti vonkajšieho okraja kotúča, tzv. nultá stopa). Hlavy sa vysunú na požadovanú stopu pomocou krokového motora a závitovej tyče. Disketa sa pootočí na zadaný sektor a začne čítanie sektora.

Proti neželanému prepísaniu obsahu diskety má 3.5" disketa otvor s mechanickým zakrytím. Zakrytie otvoru umožňuje zápis, jeho odkrytie bráni zápisu na disketu. Otvor na druhej strane diskety oznamuje mechanike FDD druh záznamu (DD, HD).

História upraviť

 
Integrovaná 5¼-palcová disketová jednotka 1.2MB
 
Integrovaná 5¼-palcová disketová jednotka 1.2MB a 2.88MB
 
Integrovaná 3½-palcová disketová jednotka 2.88MB

V minulosti sa používalo viacero typov pružných diskov. Podľa veľkosti diskety poznáme 12“, 8“, 5,25“, a 3,5“ diskety, podľa počtu záznamových strán: jednostranné a dvojstranné (single side SS, double side DS), podľa hustoty záznamu: SD - single density – jednoduchá hustota, DD - double density – dvojnásobná hustota, HD - high density - vysoká hustota. Pre vyjadrenie hustoty záznamu sa tiež niekedy používa jednotka TPI (Tracks Per Inch), ktorá udáva počet stôp na jeden palec. Diskety 5.25" HD majú hustotu záznamu 96 TPI a diskety 3.5" HD majú hustotu 136 TPI. Disketové mechaniky boli dlho jediné prenosné záznamové média. Dnes však už nevyhovujú hlavne pre svoju kapacitu, a neujalo sa ani ich „vzkriesenie“ zvýšením kapacity na 2.88 MB, kombináciami s optickými mechanikami a pod. pretože tieto neboli 100% kompatibilné so staršími typmi.

 
3.5 palcová externá USB jednotka

Dnes existujú aj mechaniky FDD s pripojením pomocou zbernice USB.

Rozloženie konektora upraviť

 
Zadná strana 3.5 palcovej disketovej jednotky

Rozloženie konektora pre FDD v PC je rovnaké pre 3.5" aj 5.25" disketové mechaniku, aj keď konektory sú fyzicky odlišné. Väčšinou bola možnosť pripojiť dve mechaniky na jeden radič FDD (často integrovaný na základnej doske), pričom kábel mal medzi dvomi konektormi „pretočené“ žily určujúce poradie mechaniky (10-16).

Pin Meno Smer (PC→FDD) Popis
2 /REDWC Výber hustoty zápisu
4 NC Nezapojený
6 NC Nezapojený
8 /INDEX Indexový impulz (začiatok stopy)
10 /MOTEA Spustenie motora A
12 /DRVSB Výber mechaniky B
14 /DRVSA Výber mechaniky A
16 /MOTEB Spustenie motora B
18 /DIR Smer krokovania hlavy
20 /STEP Krok hlavy
22 /WDATA Zapisované dáta
24 /WGATE Povolenie zápisu na disketu
26 /TRK00 Nultá stopa (koncová poloha hlavy)
28 /WPT Zákaz zápisu ("prepnuté" na diskete)
30 /RDATA Čítané dáta
32 /SIDE1 Výber hlavy (strany)
34 /DSKCHG Výmena diskety (disketa vybraná z mechaniky)

Všetky nepárne piny sú zapojené na GND (zem).

Pozri aj upraviť