Diskusia:Judaizmus

Pridať diskusiu
Aktívne diskusie

židovstvoUpraviť

Slová "židovstvo" (1. súhrn charakteristických vlastností židov (obyč. z rasovej al. náboženskej stránky), 2. židia) a "judaizmus" nie sú rovnoznačné. --SolLuna dyskusja 17:21, 29. júl 2014 (UTC)

[1] Hm, obsah, ktorý niekto spochybní, musí byť podložený spoľahlivým zdrojom (vide Wikipédia:Spoľahlivé zdroje). --SolLuna dyskusja 18:54, 29. júl 2014 (UTC)

Diskusia k rozlišovacej stránkeUpraviť

Aké je odôvodnenie zmazania RS a presunu? Vasiľ (diskusia) 13:39, 17. december 2015 (UTC)

Aké je odôvodnenie RS? Druhý význam nie je doložený, nikam neodkazuje (okrem diskusií) a je (podľa mňa) pokrytý v článku o prvom význame, respektíve v článku Židia (etnikum). RS je zbytočná.--Jetam2 (diskusia) 13:41, 17. december 2015 (UTC)
Nechaj to takto, zmazal si históriu stránky, takže to neviem pozrieť, že odkiaľ čerpal dôvodný článok. Ja to pozriem v Beliane a aj iných zdrojoch a doplním. Vasiľ (diskusia) 13:44, 17. december 2015 (UTC)
Je to totálne zbytočná rozlišovačka. Primárny význam je jasný: náboženstvo. Radšej dolož zdroje tam.--Jetam2 (diskusia) 13:47, 17. december 2015 (UTC)
Nechaj na zdroje, že čo sa nájde v nich. Pozrem toho viacero (MČSE, Beliana; Slovník judaizmu; Slovník : judaismus, křesťanství, islám a ešte aj iné sa nájde). Čo si pozeral ty, kým si prešiel k presunu? Vasiľ (diskusia) 13:52, 17. december 2015 (UTC)
Napríklad heslo v Slovníku cudzích slov „monoteistické náboženstvo vytvorené v priebehu 1. tisícročia pred n.l. paletstínskymi Židmi (lat Iudaei), vychádzajúce z Mojžišovho starozákonného učenia, židovské náboženstvo, mosaizmus“ (KRAUS, Jiří et al.. Slovník cudzích slov akademický. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2005. ISBN 978-80-10-00381-6 Chybné ISBN. S. 459. ) Ani zmienka o tom, že by to malo byť o kultúre.--Jetam2 (diskusia) 14:26, 17. december 2015 (UTC)
Apropos rozlišovačka neobsahovala žiadne zdroje, ani šablónu na Filit alebo niečo iné. Nič.--Jetam2 (diskusia) 14:27, 17. december 2015 (UTC)
Jeden zdroj, to nie je veľa. Ja zistím, že čo použil Bronto. História stránky sa stratila, takže ťažko mi je povedať, čo tam bolo pôvodne. Isté je, že to tam Bronto nedal neodôvodnene a bez pozretia v nejakom zdroje (škoda, že ho neuviedol). Vasiľ (diskusia) 15:24, 17. december 2015 (UTC)

No takže, uvedem niečo podrobnejšie a viac odborné než slovník cudzích slov.

  • judaizmus. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 566 – 568. konkrétne s. 566. píše: „…najstaršie monoteistické svetové náboženstvo vychádzajúce z biblickej tradície. … termín judaizmus potom v širšom význame označuje celý kultúrny, sociálny a politický a náboženský systém Židov (židovstvo).“
  • judaizmus. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník II G – L. 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-659-0. s. 464 – 465. konkrétne s. 465.: „…dnes tvorí judaizmus komplex náboženskej, národnej a kultúrnej roviny.“
  • Judaizmus. In: RUNES, Dagobert David. Slovník judaizmu. Preklad Oľga Horská-Hadrabová. 1. vyd. Bratislava : Danubiapress, 1992. 181 s. ISBN 80-218-0113-1. S. 103 – 104. : „Všeobecný názov, ktorý sa používa nielen na označenia náboženstva v Izraeli, ale aj na väčšinu dôkazov židovských dejín a kultúry.“

Toto stačí na rozlíšenie ako zanechal ako Bronto (+ to čo tam bolo bolo z filitu, pozri zdroj [2]).

Tie prvé dva mi neprídu nejak lepšie ako ten čo som uviedol. Tretí je už zaujímavejší. No i tak, rozlišovačku nepotrebujeme. Na druhý význam nelinkuje okrem rozlšovačky a jednej diskusie nič. Obsah sa dá zahrúť do článku o náboženstve, prípadne do článku Židia (etnikum).--Jetam2 (diskusia) 23:38, 22. december 2015 (UTC)
Tie prvé dva sú lepšie, lebo sú to encyklopédie a nie slovník. Rozlišovačku potrebujeme, pretože z toho čo som citoval (a citoval som toho viacero) jasne vidieť, že náboženstvo a kultúra (či civilizácia alebo ako to nazvať) nie sú presne to isté. Podobne to tiež uvádza zdroj filitu. Vasiľ (diskusia) 00:45, 23. december 2015 (UTC)
Stále sú to všeobecné. Ani tak nepotrebujeme rozlišovačku, ako som už písal.--Jetam2 (diskusia) 04:13, 23. december 2015 (UTC)
Použil som lepšie zdroje ako ty, ktoré uvádzajú dačo iné ako tvrdíš ty. Takže aby si mohol reálne oponovať, treba trochu kvalitnejší zdroj a ideálne nie jeden. Vasiľ (diskusia) 16:25, 23. december 2015 (UTC)
Momentálne sa som od zdrojov vzdialenejší, sotva mám čas a priestor na net. Okay, dá sa nájsť širší význam, ale i tak nie je rozlišovačka nutná. Ale to sa už opakujem.--Jetam2 (diskusia) 06:47, 25. december 2015 (UTC)
Potom ťažko debatovať, keď nemáš zdroje. A bez zdrojov je to tvoj subjektívny názor, ktorý nemám prečo brať ako odôvodnený. Vasiľ (diskusia) 12:34, 25. december 2015 (UTC)
Do výsledného stavu som zapracoval (aj) "tvoje" zdroje. Širší význam je aj na začiatku článku aj v jeho obsahu.--Jetam2 (diskusia) 08:10, 26. december 2015 (UTC)
Požiadal som správcov o presun. Podobné neodôvodnené rozhodnutie je úplná ignorácia zdrojov. Žiadny konsenzus nenastal. Vasiľ (diskusia) 09:52, 26. december 2015 (UTC)

Úplne zbytočná RS. Judaizmus nechať ako náboženstvo a z neho odkázať na kultúru. Priložené synonymá riešiť osobitne.--Lišiak (diskusia) 05:25, 23. december 2015 (UTC)

Tak ako píše Lišiak. Som rád, že máme tretie vyjadrenie a môžme to brať ako konsenzus.--Jetam2 (diskusia) 06:47, 25. december 2015 (UTC)
Nie tak ako píše Lišiak. Vyjadrenie bez zdrojov nemá váhu. Skús vytiahnuť niečo iné ako svoje názory. O konsenze nemožno vravieť. Vasiľ (diskusia) 12:34, 25. december 2015 (UTC)

Bývalá rozlišovacia stránkaUpraviť

V tejto časti je zapoznámkovaný obsah rozlišovacej stránky a jej história

Späť na stránku „Judaizmus“.