Diskusia:Kratón (geológia)

Pridať diskusiu
Aktívne diskusie

Iná definíciaUpraviť

To doslovné citovanie nie je podľa môjho názoru potrebné. Presne tú istú informáciu totiž nesie 4. odstavec, ktorý je preštylizovanou formou toho, čo v článku pôvodne bolo. Informáciu som neodstránil, tá myšlienka zostala. Označenie germanotypná tektonika pokladám osobne za dnes už nič nehovoriaci archaický termín, patriaci do obdobia geosynklinálnej koncepcie. Možno ho uviesť v zátvorke za „...vyskytujú sa v nich iba zlomy (germanotypná tektonika)“.--Pelex (diskusia) 20:23, 8. apríl 2016 (UTC)

Nevidím príčinu, aby si to zmazal len tak. Čo sa týka germanotypneј tektoniky, tak má to heslo v Beliane - takže to také zastarané asi nebude. Vasiľ (diskusia) 13:18, 10. apríl 2016 (UTC)

Nezmazal som to len tak. Opakujem 4. odstavec nesie tú istú informáciu (pre tvoju informáciu, 4. odstavec vznikol pri mojich pôvodných úpravách článku úpravou toho istého textu, ktorý si tam vložil). Moderná geológia chápe označnie germanotypná tektonika ako anachronizmus. V našich končinách je daný zaostalosťou a neschopnosťou držať krok so svetovou vedou. Vkladať tam ten doslova citovaný text a tváriť sa, že je, kvôli niečomu dôležitý podľa mňa nie je potrebné.--Pelex (diskusia) 20:48, 12. apríl 2016 (UTC)
Späť na stránku „Kratón (geológia)“.