Viktor FrešoUpraviť

  Oznam!
Do článku Viktor Frešo si pridal(a) materiál, ktorý je zrejmou kópiou z iného zdroja. Wikipédia neumožňuje na svojich stránkach umiestňovať materiály chránené autorskými právami, ktoré nemajú výslovné povolenie od držiteľa autorských práv. Je to potenciálne porušenie aplikovateľného práva a našich zásad. Text bol odstránený, prípadne nahradený inštrukciami, ako nedostatok napraviť a ďalšie informácie nájdeš aj na stránke Wikipédia:OTRS. Ďakujeme.

Ak ste autorom textu a chcete ho umiestniť na wikipédiu, prosím prečítajte si WP:OTRS. Vasiľ 00:20, 9. december 2008 (UTC)[]