Tip!

Ďakujeme za Tvoje príspevky do Wikipédie. Ak prispievaš pomocou záložky Upraviť zdroj, chceme Ťa poprosiť, aby si skôr než článok uložíš, používal/a tlačidlo Zobraziť náhľad, ktoré je umiestnené hneď vedľa tlačidla Publikovať zmeny. Umožní Ti vidieť výsledok Tvojich úprav a korigovať ich ešte pred tým, než sa uložia do systému.

Ak prispievaš pomocou vizuálneho editora (záložka Upraviť), nepoužívaj tlačidlo Zverejniť zmeny po každej drobnej úprave – výslednú podobu článku vidíš v editore priebežne.

Opakovaným drobným opravovaním a ukladaním článku totiž vytváraš veľké množstvo verzií, ktoré zaťažujú servery Wikipédie a zneprehľadňujú nám kontrolu posledných úprav. Ďakujeme.

--KasciJ 14:46, 6. december 2018 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ďakujem Vám za pomoc @KasciJ JDMKLSK (diskusia) 22:06, 9. jún 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Sústreďte sa na dozdrojovanie článku, istú významnosť v ňom vidím.--Jetam2 (diskusia) 19:50, 22. jún 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Jetam2
Ďakujem za konštruktívnu odozvu. Budem sa snažiť. JDMKLSK (diskusia) 21:59, 22. jún 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

Ad [1]: naposledy upozorňujem, že diskusné príspevky patria výhradne dolu do sekcie Diskusia. Nie je v ok, aby to niekto musel permanentne dodatočne presúvať. --Teslaton (diskusia) 21:02, 22. jún 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]

@Teslaton Pardon. JDMKLSK (diskusia) 21:10, 22. jún 2022 (UTC)Odpovědět[odpovedať]