Slovenský šachový zväzUpraviť

Dobrý deň, pri Vašich úpravách článku Slovenský šachový zväz ste síce pridali informácie, ale veľa z nich ste aj odstránili. Bol s nimi nejaký problém?--Jetam2 (diskusia) 15:13, 16. február 2021 (UTC)

Dobrý deň, v rámci odstraňovania informácií v danom článku došlo k odstráneniu zoznamu prezidentov SŠZ, zoznamu veľmajstrov, zoznamu víťazov extraligy a preriedeniu úspechov. Čo sa zoznamu prezidentov SŠZ týka, domnievam sa, že ide o informáciu, ktorá nezvykne byť pri organizáciách vypísaná, preto došlo k jej odstráneniu. Mám za to, že ak sa takýto zoznam niekde v rámci Wikipédie nachádzať má, tak v samostatnom článku pod názvom Prezident SŠZ. Rovnaký postoj som zaujal aj vo veci zoznamu víťazov šachovej extraligy a taktiež si myslím, že aj zoznam slovenských veľmajstrov by sa mal nachádzať na separátnej stránke. Čo sa preriedenia úspechov týka, došlo k odstráneniu takých informácií, ktorých zotrvanie v článku bolo z pohľadu Komisie pre marketing a komunikáciu Slovenského šachového zväzu, v ktorej mene som tieto zmeny vykonal, diskutabilné. Rád si vypočujem Váš názor a stanovisko v tejto veci.--Martin Sandor (diskusia) 15:32, 16. február 2021 (UTC)

Samostatný článok prezidentov je nevýznamný, má byť v článku Slovenský šachový zväz. Keďže článok Šachová extraliga nikto nezaložil, tak to môže ostať rovnako na stránke zväzu, kým niekto nezaloží články tak to netreba mazať. --2A02:AB04:27BD:D900:955:1473:96B3:880B 19:24, 16. február 2021 (UTC)
Zoznam prezidentov nie je nič neobvyklé, podobnú informáciu majú aj iné články: 5. pluk špeciálneho určenia, Národný bezpečnostný úrad, bežne ich uvádzame pri politických stranách. Zoznamy majstrov a veľmajstrov atď by sa hodili lepšie do článku typu Šach na Slovensku, ale pokiaľ taký nie je bolo by lepšie ich nechať tam kde sú. Ďakujem(e) za záujem o úpravu Wikipédie, ale pamätajte, prosím, aj na to, že Wikipédia je encyklopédia a nemala by sa riadiť marketingovými stratégiami. Ak chcete urobiť naozaj dobrú službu Vašej organizácii a šachu ako takému, nájdite pre informácie zdroje a pustite sa do rozširovania. Viac informácií je lepšie ako menej. :) V prípade potreby pomôžem ja alebo iní kolegovia. Veľa zdaru!--Jetam2 (diskusia) 05:01, 17. február 2021 (UTC)