Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení (skr. DF VŠMU) je jednou z troch fakúlt VŠMU v Bratislave. Založená bola v roku 1949. V rokoch 19902004 niesla meno Činoherná a bábkarska fakulta (skr. ČaBF VŠMU).

Bývalá budova budova Divadelnej fakulty VŠMU na Ventúrskej ulici.

Fakulta sídlila do roku 2010 v budove bývalej Universitas Istropolitana na Ventúrskej ulici 3, od roku 2010 výučba prebieha v novej budove DF VŠMU na Svoradovej 4. Dekanát a niektoré katedry sú úmiestnené v budove Hudobnej a tanečnej fakulty na Zochovej ulici 1.

Poslanie a činnosť

upraviť

Divadelná fakulta samostatne a slobodne rozvíja vzdelávaciu, umeleckú a vedeckú činnosť a vytvára pre tieto činnosti primerané podmienky. Spolupracuje s umeleckými školami, kultúrnymi a spoločenskými subjektami doma aj v zahraničí. Jej absolventi patria medzi popredných divadelníkov pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí.

Vzdelávanie

upraviť

Na svojich pracoviská ponúka vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch a študijných plánoch:

V študijnom odbore Umenie poskytuje vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia študijný program Divadelné umenie so študijnými plánmi:

 • herectvo
 • divadelná réžia
 • divadelná dramaturgia a dramatická tvorba
 • divadelná scénografia
 • divadelný manažment
 • bábkoherectvo
 • bábkarská réžia a dramaturgia
 • bábkarská scénografia a technológia

V študijnom odbore Vedy o umení a kultúre fakulta zabezpečuje realizáciu študijného plánu divadelné štúdiá, ktorý je súčasťou študijného programu "teória divadla, filmu a hudby", ktorý zastrešuje Inštitút teórie divadla, filmu a hudby VŠMU.

Úspešní absolventi umeleckých študijných programov získavajú akademické tituly bakalár, magister umenia a artis doctor - doktor umenia. Absolventi vedeckých programov získavajú akademické tituly bakalár, magister a philosophiae doctor - doktor filozofie.

Umelecká činnosť

upraviť

Neoddeliteľnou súčasťou štúdia na Divadelnej fakulte je umelecká činnosť a jej verejná prezentácia odbornej aj laickej verejnosti. Fakulta prevádzkuje vlastné divadlo – Divadlo Lab, ktoré sídli v budove fakulty na Svoradovej ulici 4. Pod Divadlo Lab patria aj tri ďalšie komorné štúdiá – Štúdio 1 na Zochovej 1 využívané Katedrou bábkarskej tvorby a Kaplnka a Burkovňa v priestoroch bývalej Universitas Istropolitana na Ventúrskej 3. Divadelné priestory slúžia na prezentáciu záverečných a ročníkových prác študentov. Reflexii umeleckej tvorby sa venujú študenti divadelných štúdií, ktorí okrem iného vydávajú aj časopis Reflektor.

Fakulta od roku 1977 každé dva roky organizuje medzinárodný festival vysokých divadelných škôl Istropolitana Projekt.

Katedry

upraviť
 • Katedra herectva
  • vedúci katedry: doc. Mgr. art. Michal Vajdička
 • Katedra divadelnej réžie a dramaturgie
 • Katedra divadelného manažmentu
  • poverená vedením: Mgr. Zuzana Mrvová, PhD.
 • Katedra scénografie
  • poverený vedením: doc. Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin, ArtD.
 • Katedra bábkarskej tvorby
  • vedúci katedry: prof. PhDr. Ida Hledíková, PhD.
 • Katedra divadelnej vedy
  • vedúci katedry: Mgr. Ján Šimko, PhD.
 • Kabinet rečovej a hlasovej prípravy
  • vedúca kabinetu: doc. Mgr. art. Katarína Šafaříková, ArtD.

Akademickí funkcionári

upraviť
 • dekan DF VŠMU: Matúš Benža, MA, ArtD.
 • prodekanka pre študijnú činnosť: Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD.
 • prodekanka pre umeleckú a vedeckú činnosť: doc. Zdenka Pašuthová, ArtD.
 • prodekan pre zahraničnú činnosť: doc. Michal Režný, ArtD.

Externé odkazy

upraviť

Súradnice: 48°08′33″S 17°06′23″V / 48,142453°S 17,106416°V / 48.142453; 17.106416