Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení (DF VŠMU) je jednou z fakúlt Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Od svojho založenia v roku 1949 do roku 2004 niesla meno Činoherná a bábkarska fakulta (ČaBF). Fakulta sídlila do roku 2010 v budove bývalej Universitas Istropolitana na Ventúrskej ulici 3, od roku 2010 výuka prebieha v novej budove DF VŠMU na Svoradovej 4 a dekanát je umiestnený v budove Hudobnej a tanečnej fakulty na Zochovej ulici 1.

Súčasná budova Divadelnej fakulty VŠMU na Ventúrskej ulici.

Divadelná fakulta samostatne a slobodne rozvíja vzdelávaciu, umeleckú a vedeckú činnosť a vytvára pre tieto činnosti primerané podmienky. Spolupracuje s umeleckými školami, kultúrnymi a spoločenskými subjektami doma aj v zahraničí. Jej absolventi patria medzi popredných divadelníkov pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí.

Základom činnosti Divadelnej fakulty je umelecká činnosť, ktorá sa uskutočňuje v rámci vyučovacieho procesu i mimo neho. Súčasťou fakulty je divadelné štúdio – Divadlo LAB, ktoré sídli v budove Divadelnej fakulty na Svoradovej ulici 4, čisto bábkarske divadlo Studio 1 sídliace na Zochovej 1, a taktiež Divadelné štúdio Burkovňa i divadelné štúdio Kaplnka v priestoroch bývalej Universitas Istropolitana na Ventúrskej 3. Prezentujú sa tu predovšetkým školské projekty, ako napríklad medzinárodný festival vysokých divadelných škôl Istropolitana Projekt, ktorý organizuje fakulta každé dva roky.

Na svojich katedrách ponúka vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch:

 • divadelné umenie: herectvo, muzikálové herectvo, divadelná réžia a dramaturgia, divadelný manažment, bábkarská réžia a dramaturgia a bábkarská scénografia a technológia
 • výtvarné umenie: scénická a kostýmová tvorba
 • teória a dejiny umenia: divadelná teória a kritika

KatedryUpraviť

 • Katedra herectva
  • vedúci katedry: Mgr. art. Michal Vajdička
 • Katedra divadelnej réžie a dramaturgie
 • Katedra divadelného manažmentu
  • vedúci katedry: Mgr. Zuzana Mrvová (poverená vedením)
 • Katedra scénografie
 • Katedra bábkarskej tvorby
  • vedúci katedry: prof. Ida Hledíková, PhD.
 • Katedra divadelnej vedy
  • vedúci katedry: Mgr. Ján Šimko, PhD.

Akademickí funkcionáriUpraviť

 • dekan DF VŠMU: doc. Juraj Letenay
 • prodekanka pre študijnú činnosť: Mgr. art. Martina Mašlárová
 • prodekanka pre umeleckú a vedeckú činnosť: doc. Zdenka Pašuthová, ArtD.
 • prodekan pre zahraničnú činnosť: doc. Michal Režný, ArtD.

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°08′33″S 17°06′23″V / 48,142453°S 17,106416°V / 48.142453; 17.106416