Dramatické dielo

literárny text, ktorý je prispôsobený na realizáciu na divadelnej scéne
(Presmerované z Divadelná hra)

Dramatické dielo je literárny text, ktorý je prispôsobený na realizáciu na divadelnej scéne. Aby sa literárny text zdivadelnil, musí sa uskutočniť jeho inscenácia.