Dizertačná práca

(Presmerované z Dizertácia)

Dizertačná práca alebo dizertácia je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu a vedeckých metód rieši zložitý odborný problém. Dizertácia býva predpokladom pre udelenie akademického titulu PhD. (v minulosti aj CSc.) a je záverom 3. stupňa vysokoškolského vzdelania. V slovenskej legislatíve (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) je predpokladom pre ukončenie doktorského štúdia okrem obhájenia dizertačnej práce aj vykonanie dizertačnej skúšky.[1] Dizertačná skúška predchádza odovzdaniu práce, pretože sa na ňu študent prihlasuje do 18 resp. 24 mesiacov od začiatku štúdia (v závislosti od odboru štúdia). Súčasťou dizertačnej skúšky je písomná práca, vypracovaná k dizertačnej skúške (tzv. minimová práca).

Referencie upraviť

  1. Úplné znenie Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, s. 3 [online]. vysokoskolaci.sk, 1.4.2002, [cit. 2012-05-31]. Dostupné online.