Dlhoperiodická premenná hviezda

Dlhoperiodická premenná hviezda je typ premennej hviezdy, ktorej zmeny jasnosti prichádzajú v dlhých časových periódach, v mesiacoch alebo rokoch. Toto označenie sa všeobecne používa pre hviezdy typu Mira, teda pomaly pulzujúcich červených obrov, hoci existujú aj iné typy premenných hviezd premenných hviezd s veľmi dlhou periódou.