Dobrodružná literatúra

Dobrodružná literatúra je súhrnný názov pre prozaické diela vyznačujúce sa príbehovosťou a dramatickosťou. Základom je dej založený na stupňovaní napätia. Dej je budovaný na časovom slede motívov a epizód, nečakaných zauzlení či strašidelných scén. Prostredie a doba bývajú nezvyčajné, dielo má obyčajne ústredného hrdinu, ktorý je niečím výnimočný. Autor vytvára kontrast kladných a záporných hrdinov. Zaraďuje sa medzi tzv. zábavnú alebo oddychovú literatúru. Máva aj poznávaciu hodnotu, čitateľ si rozširuje poznatky z oblasti prírodných i spoločenských javov. Dej dobrodružnej literatúry je skoro vždy v prítomnom čase.

Autori upraviť

Zoznam autorov nie je kompletný.