Docent (rozlišovacia stránka)

Docent môže byť:

  • vedecko-pedagogická alebo umelecko-pedagogická hodnosť vysokoškolského učiteľa; držiteľ tejto hodnosti, pozri docent
  • zastarano:

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „docent“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopl. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=docent&s=exact&c=h7cb&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8#, dost. 2019-01-22 
  2. Durdík, Petr (1893), „Docent“, Ottův slovník naučný, Sedmý díl, Dánsko — Dřevec ([1.] vyd.), V Praze: J. Otto, str. 745 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.