O titule PhD. pozri doktor (PhD.).

Doktor filozofie, skratka PhDr., je vysokoškolský titul, ktorý (napríklad na Slovensku) po absolvovaní obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky získa absolvent v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch[1] konkrétnej univerzity.

Referencie

upraviť
  1. §53 ods. 9c)zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [Cit. 2013-05-02]. Dostupné online. Archivované 2013-05-13 z originálu.