Doktor filozofie

Disambig.svg O titule PhD. pozri doktor (PhD.).

Doktor filozofie, skratka PhDr., je vysokoškolský titul, ktorý (napríklad na Slovensku) po absolvovaní obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky získa absolvent v spoločenskovedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programoch[1] konkrétnej univerzity.

ReferencieUpraviť