Doktor kanonického práva

Doktor kanonického práva (ICDr.) je akademický titul písaný pred menom, udeľovaný držiteľom doktorátu z cirkevného práva. Titul je udeľovaný od stredoveku až dodnes.