Doktor zubnej medicíny

Doktor zubného lekárstva (skratka MDDr., lat. medicinæ dentalis doctor) je akademický titul pre absolventov štúdia zubného lekárstva udeľovaný na Slovensku od roku 2009. Dá sa získať na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Lekárskej fakulte UK, Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského a na Lekárskej Fakulte UPJŠ.

Zubný lekár pri práci.