Dominikál je pôda vo vlastníctve aj držbe lénneho pána (na rozdiel od rustikálu). Spravidla na nej robotovali poddaní.

Literatúra upraviť

  • „Dominikální pozemky“, in: Ottův slovník naučný (Praha: J. Otto, 1893), zv. 7, s. 810 – 812. [1]