Dopamín

chemická zlúčenina

Dopamín alebo 4-(2-aminoetyl) benzén-1,2-diol je chemická látka prirodzene vznikajúca v mozgu. Funguje ako neurotransmiter, aktivuje dopamínové receptory. Dopamín funguje aj ako neurohormón, ako taký je vytváraný v hypotalame.

Dopamín
Dopamín
Dopamín
Dopamín
Dopamín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C8H11NO2
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 153.18 g/mol
Rozpustnosť vo vode 60,0 g/100 ml
Ďalšie informácie
Číslo CAS 51-61-6, 62-31-7
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Ak je dopamín umelo vpravený do organizmu, tak pôsobí na autonómnu nervovú sústavu – napríklad povedie k zrýchleniu pulzu alebo zvýšeniu krvného tlaku. Ale nemôže sa vstrebať priamo z krvi do mozgu, preto je podávaný ako liek, ktorý neovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu. K zvýšeniu hladiny dopamínu napr. v mozgu pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou je možné prispieť nepriamo, napríklad podaním prekurzora dopamínu.

Funkcia

upraviť
 
Biologický rozklad dopamínu

Dopamín hrá významnú úlohu v motorických funkciách mozgu. Má rozhodujúci význam pri spracovaní informácií v čelovom laloku mozgu v kognitívnych funkciách mozgu.

Dopamín je spájaný so systémom príjemných vnemov, a s motiváciou k rôznym aktivitám. V určitých častiach v mozgu sa uvoľňuje pri prirodzených príjemných aktivitách, ako je napríklad príjem potravy, sex alebo fyzická aktivita. O tejto teórii sa často diskutuje v súvislosti s mechanizmom pôsobenia drog, ako sú kokaín alebo amfetamíny, ktoré vedú priamo alebo nepriamo k zvýšenej hladine dopamínu v súvisiacich častiach mozgu. Teória je súčasťou neurobiologického výkladu mechanizmu vzniku drogovej závislosti.

Ale teória, podľa ktorej je dopamín jednoducho „motivujúca chemikália,“ ktorá bola v raných fázach výskumu bežná, je teraz pokladaná za príliš zjednodušenú. Dopamín sa totiž v mozgu uvoľňuje aj pri nepríjemných podnetoch. Súčasný výskum naznačuje význam dopamínu skôr ako mechanizmus predvídania odmeny. Ako taký by mohol byť spájaný skôr s túžbou ako s potešením.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Dopamin na českej Wikipédii.