Dopravňa

miesto, odkiaľ je riadená prevádzka na železnici

Dopravňa je miesto na železničnej trati určené na riadenie dopravy.

Dopravne na delia na:

Medzi dopravne nepatria zastávky a nákladiská.

Zdroje upraviť