Dopravná nehoda je nepredvídaná kolízia jedného alebo viacerých dopravných prostriedkov, pri ktorej dôjde k škode na majetku alebo zraneniu osôb. Zvyčajne sa pod týmto termínom chápe nehoda v cestnej premávke, patria sem však aj nehody na železnici alebo v leteckej doprave.[chýba zdroj]

Železničné nešťastie neďaleko Budapešti

Nehoda v cestnej premávke upraviť

Definícia v zmysle platnej legislatívy (Zákon č. 8/2009 Z. z.) znie nasledovne: „dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:[1][2]

  • sa usmrtí alebo zraní osoba,
  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  • uniknú nebezpečné veci alebo
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3990 €).

Za dopravnú nehodu je považovaná aj škodová udalosť, ak nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti, je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia, alebo sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.[2]

Referencie upraviť

  1. Postup v prípade nehody [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2019-03-03]. Dostupné online.
  2. a b Zákon č. 8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, Sekcia edičných činností, redakcia Slov-Lex, [cit. 2019-03-03]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Dopravní nehoda na českej Wikipédii.