Dráždivosť alebo iritabilita je vlastnosť bioplazmy, ktorá spočíva v jej schopnosti prijímať rozličné vnútorné a vonkajšie podnety a reagovať na ne. Dráždivosť je zvláštna schopnosť živých tkanív prijímať vnemy z vonkajšieho prostredia a špecifickým spôsobom na ne reagovať.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.