Doctor honoris causa

(Presmerované z Dr.h.c.)

Doctor honoris causa (skratka Dr. h. c.) je čestný doktorát univerzity alebo fakulty udeľovaný za zvláštne zásluhy.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.