Drakonidy alebo Giacobinidymeteorický roj, ktorý má maximum 8. októbra a jeho materské teleso je periodická kométa 21P/Giacobini-Zinner. Ich radiant sa nachádza v súhvezdí Draka.