Dramaturg je osoba, ktorá v dnešnej terminológii, predstavuje literárneho a divadelného poradcu režiséra či osoby zodpovednej za prípravu divadelnej inscenácie.

V divadle

upraviť

Pokiaľ má dramaturg svoje stále miesto v divadle, jeho úlohou je predovšetkým vyberať hry do programu, podľa aktuálnosti alebo inej potreby, prípadne kombinovať texty zvolené pre určitú inscenáciu.

Dramaturg ďalej obstaráva dokumentáciu o diele a jeho súvislostiach. V niektorých prípadoch rediguje bulletin - program bohatý na dokumenty v kontexte dramatického diela.

Jeho úlohou je adaptovať text alebo ho modifikovať (montáž, koláž, škrty a opakovanie pasáží), prípadne text samostatne alebo v spolupráci s režisérom preložiť. Dramaturg by mal odkryť významové spojenia (súvislosti) a vpísať interpretáciu dramatického diela do nejakého celkového kontextu doby, či už sociálneho, politického alebo ekonomického.

Dramaturg sa aj aktívne zúčastňuje skúšobného procesu a pôsobí ako prvý kritik predstavenia. Nakoniec je jeho úlohou zaistiť spojenie inscenácie s potenciálnym publikom.

Hudobný dramaturg

upraviť

Hudobný dramaturg má za úlohu výber hudby, ktorý sa bude hrať v rádiu. Dramaturg Rádia_FM Daniel Baláž proces opísal takto: „V prvom rade počúva strašne veľa hudby. Je logické, že čím viac hudby pozná, tým sa zvyšuje šanca niečo vhodné vybrať a zaradiť do playlistu. Ide však o dlhý proces, ja v prvom rade konkrétnu hudbu vyberiem, zadovážim a začlením do archívu RTVS. Musí to spĺňať isté legislatívne normy, pieseň musí mať pridelené katalógové číslo. Neskôr ju stiahnem do našej databázy a určím rozličné atribúty, napríklad v akom čase sa bude hrávať a ako často. Je to komplikované aj po technickej stránke.“[1]

Referencie

upraviť
  1. ŠAMAJOVÁ, Katarína. Daniel Baláž: Výber hudby Rádia_FM je tancom na tenkom ľade [online]. pravda.sk, 2013-01-16, [cit. 2013-12-01]. Dostupné online.