Drevená dedina

román Františka Hečka

Drevená dedina je román Františka Hečka, ktorý bol slovenský básnik, prozaik, redaktor a publicista. Prvýkrát vyšiel román v Matici slovenskej v roku 1951, strán 541. V roku 1952 vyšiel v Matici v druhom opravenom vydaní, strán 580, v ktorom autor uskutočnil minimálne opravy. Tretie vydanie vyšlo vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v roku 1953, strán 493. Za ním nasledovalo tamže vydanie štvrté 1955, strán 584 a piate 1956 s 568 stranami. Piate vydanie je posledné za autorovho života. Šieste vydanie Drevenej dediny nasledovalo v roku 1974 vo vydavateľstve Pravda, strán 608. Po siedmy raz vyšiel román opäť vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v roku 1977 ako tretí zväzok Vybraných spisov Františka Hečku. Rukopis románu sa nachádza v archíve Matice slovenskej.[2]

Drevená dedina

Autor František Hečko
Pôvodný jazyk slovenský
Krajina vydania Česko-Slovensko
Dátum 1. vydania originálu 1951
Literárny žáner beletria, román z dedinského prostredia
Slovenské vydania knihy

V Drevenej dedine sa autor usiluje zachytiť prechod od dediny patriarchálnej a kapitalistickej k dedine socialistickej, ktorá prechádza od primitívnej individuálnej malovýroby k družstevnej veľkovýrobe a spolu s tým premieňa i celý svoj charakter, svoje spoločenské vzťahy, svoj predstavový svet, celé svoje životné zacielenie. Autorovi sa podarilo preniknúť a absorbovať všetky nekonečné podrobnosti tejto zmeny.[3] Téma románu je o združstevňovaní povojnového slovenského vidieka. Dej sa odohráva na Orave, hlavnú tému deja tvoria osudy troch generácií roľníckej rodiny. Dej sa točí hlavne okolo postavy starého Púplavu, ktorý po skončení druhej svetovej vojny začne organizovať nový život v dedine a bojuje za opätovné vybudovanie osady Mrzáčky, ktorú na sklonku vojny vypálili nemeckí vojaci. Kniha má 22 kapitol a končí sa tradične používaným (K o n i e c) v závere.

Referencie

upraviť
  1. Bibliografické záznamy diela na books.google.com
  2. HEČKO, FRANTIŠEK: Drevená dedina; Slovenský spisovateľ, 1977, strana 400, riadok 2 a nasl.
  3. HEČKO, FRANTIŠEK: Svätá tma ; Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1963, strana 213 - 214, riadok 42 a nasl.