Droga (omamná látka)

psychotropná látka, ktorej používanie môže viesť k drogovej závislosti

Droga (v zmysle psychotropná (psychoaktívna) alebo omamná látka) je akákoľvek prírodná alebo umelo vytvorená látka, ktorá má potenciál ovplyvniť centrálny nervový systém, zmeniť vnímanie, náladu alebo vedomie. Vzhľadom na širokú definíciu existuje veľký počet drog, ktoré sa delia na: stimulanty, antidepresíva, anxiolitiká, antipsychotiká, halucinogény (aj ako psychedeliká) a sedatíva. Drogy sa od seba výrazne líšia v akej miere vyvolávajú závislosť, ako sú škodlivé pre ľudský organizmus, ako sú škodlivé pre spoločnosť a ako ľahko je možné sa predávkovať k smrti. Niektoré drogy, najmä kvôli svojmu potenciálu vytvoriť silnú fyzickú závislosť (napr. heroín, kokaín alebo legálne opiáty na predpis ako fentanyl) sú vážnym spoločenským problémom.

Na Slovensku sa pod pojmom droga rozumie aj akákoľvek látka ktorá má potenciál vyvolať závislosť.

Najčastejšie užívané drogy vo svete sú kofeín, alkohol a nikotín.

Krajiny vo svete sa výrazne líšia v právnej úprave drog. Niektoré halucinogény (psychedeliká) sú využívané pri liečbe duševných porúch v krajinách kde to povoľuje zákon.

Delenie drog

upraviť

Podľa tzv. tvrdosti:

  1. mäkké: marihuana, hašiš, kofeín...
  2. tvrdé: alkohol, nikotín, kokaín, pervitín, heroín...

Podľa účinkov:

  1. Kannabinoidné: marihuana, hašiš, hašišový olej, syntetické kanabinoidy
  2. Halucinogény: LSD, durman obyčajný, lysohlávky, peyotl...
  3. Stimulanty: metamfetamín, kokaín, crack, extáza...
  4. Ópiové drogy: heroín, morfium, metadon, kodeín...
  5. Organické rozpúšťadlá: toluén, acetón...

Podľa zákona:

  1. legálne: nikotín (cigarety, vaporizéry, žuvací tabak, atď...), alkohol, niektoré lieky (analgetiká, hypnotiká, sedatíva, nootropiká a pod.), kofeín (energy drink, káva).
  2. nelegálne: marihuana, hašiš, pervitín, heroín, extáza, LSD a mnoho iných.

Zoznam drog

upraviť

Populárne legálne drogy:

Populárne ilegálne drogy:

Ďalšie drogy:


Spoločensky tolerované drogy sú alkohol a tabak, v niektorých krajinách tiež marihuana, ópium a hašiš, v islamských krajinách naopak je alkohol zakázaný.

Drogová závislosť býva vážnym spoločenským a zdravotným problémom.

Pozri aj

upraviť