Družica (rozlišovacia stránka)

Družica môže byť:

  • v astronómii: prirodzené alebo umelé teleso obiehajúce okolo ústredného astronomického telesa, satelit, zriedkavo trabant, pozri družica
  • zriedkavo:
    • dievča v slávnostnom oblečení pri svadobných, príp. pohrebných a cirkevných obradoch, družička, druska,[1] pozri družica (kultúra)
    • básnicky: družka, priateľka,[2][3] pozri pod priateľ

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

  1. JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. DRUŽICA. In Kiliánová, Gabriela (ed.). Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom [online]. Bratislava : Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK; Ústav etnológie SAV, c2011 [cit. 2018-05-20].
  2. družica. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. I. A – K. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. [cit. 2018-05-20].
  3. družice. In Příruční slovník jazyka českého. Díl I. A – J. Praha : Státní nakladatelství, 1935-1937. [cit. 2018-05-20].
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.