Družicový navigačný prístroj

Družicový navigačný prístroj je zariadenie určené na určenie polohy na povrchu Zeme za pomoci informácií prijatých z niekoľkých umelých družíc súčasne.

Zariadenie pracuje na princípe prijímania signálu z družice, ktorý obsahuje presnú časovú značku vyslania signálu a kód družice. V satelitnom prijímači je uložená databáza družíc, v ktorej sú uvedené pozičné súradnice družice. Na základe signálu z viacerých družíc je možné prepočtom času prijatia signálu a časovej značky v signále, ako aj pomocou známych súradníc určiť polohu prijímacieho prístroja s presnosťou niekoľko metrov. Presnosť polohy je daná chybou merania a presnosťou polohy družice v databáze (systémová chyba).

Rozdelenie upraviť

Na základe systému vyhodnotenia môžeme družicové navigačné prijímače rozdeliť do dvoch skupín:

Samostatný družicový prijímač upraviť

Je to autonómne zariadenie, ktoré pri zachytení signálu aspoň troch družíc určí polohu prijímača. Presnosť merania je daná typom družicovej databázy a počtom zachytených družíc. Väčší počet družíc znamená vyššiu presnosť.

Diferenciálny družicový prijímač upraviť

Je to sústava dvoch alebo viacerých GPS prijímačov. Jeden prijímač je ako základňa a je pevne umiestnený na známej pozícii. Ostatné GPS fungujú ako sekundárne prijímače, kde ich poloha je korigovaná základňovým GPS. Presnosť merania s týmto systémom je vyššia cca o 50%.

Družicové navigačné systémy upraviť

Historické upraviť

V prevádzke upraviť

Experimentálne upraviť

Externé odkazy upraviť

  • www.geodezia.org Nezávislý informačný portál o GIS, Geodézii, Kartografii, GNSS, NAVSTAR GPS,GLONASS, GALILEO a Geoinformáciach