Druhá termodynamická veta

Druhá termodynamická veta alebo druhý termodynamický zákon je fyzikálny zákon nasledujúceho znenia:

  • formulácia a): nie je možné, aby sa teplo šírilo z chladnejšieho miesta na teplejšie.
  • formulácia b): nedá sa zostrojiť perpetuum mobile druhého druhu (teda cyklicky pracujúci tepelný stroj, ktorý by len prijímal teplo z teplejšieho telesa a vykonával rovnako veľkú prácu, ako toto teplo)

To znamená, že sa tepelná energia nemôže samovoľne premieňať na mechanickú prácu. Maximálny možný stupeň premeny tepla na prácu vykonáva ideálny tepelný stroj pracujúci v Carnotovom cykle.

Pozri ajUpraviť