Druhá termodynamická veta

Druhá termodynamická veta alebo druhý termodynamický zákon je fyzikálny zákon nasledujúceho znenia:

  • formulácia a): nie je možné, aby sa teplo samovoľne šírilo z chladnejšieho miesta na teplejšie.
  • formulácia b) - Planckova-Kelvinova formulácia: nedá sa zostrojiť perpetuum mobile druhého druhu (teda cyklicky pracujúci tepelný stroj, ktorý by len prijímal teplo z teplejšieho telesa a vykonával rovnako veľkú prácu, ako toto teplo)
  • formulácia c) - Clausiusova formulácia: nemožno zostrojiť cyklicky pracujúce zariadenie, ktoré nevytvára žiaden efekt okrem toho, že prenáša teplo z telesa s nižšou teplotou na teleso s vyššou teplotou

To znamená, že sa tepelná energia nemôže samovoľne premieňať na mechanickú prácu. Maximálny možný stupeň premeny tepla na prácu vykonáva ideálny tepelný stroj pracujúci v Carnotovom cykle.

Pozri aj

upraviť
  • ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.