Duševné postihnutie

Duševné postihnutie je v širšom zmysle postihnutie vyplývajúce z duševnej choroby, v užšom zmysle duševná zaostalosť, najmä oligofrénia.