Dubnická kronika (originálny názov po lat.: Cronica de gestis Hungarorum) je stredoveký rukopis datovaný do roku 1476 (iné zdroje 1479) vo Veľkom Varadíne. Je jedinou stredovekou kráľovskou kronikou, ktorá se zachovala na Slovensku. Kódex s Dubnickou kronikou sa nachádzal v knižnici magnátskeho rodu Ilešháziovcov v barokovom kaštieli v Dubnici nad Váhom. Posledný potomok rodu Štefan Ilešházi dal roku 1838 previezť knižničné fondy do depozitu Maďarského národného múzeu v Budapešti.

Dubnická kronika
Cronica de gestis Hungarorum

Dubnická kronika

Pôvodný jazyk latinčina
Krajina vydania Uhorsko
Dátum 1. vydania originálu 1476 (iné zdroje 1479)
Literárne obdobie stredoveká literatúra
Literárny žáner kronika

Kronika spracúva obdobie od príchodu starých Maďarov do roku 1479. Ide o kompilát niekoľkých starších uhorských kroník, na ktorý nadväzuje samostatná práce autora kroniky. Najstaršia história od pôvodu Maďarov až po smrť kráľa Karola Róberta je napísaná v zhode s Budínskou a Viedenskou maľovanou kronikou. Nasledujú prevzaté kroniky Kronika anonymného minoritu a Kronika magistra Jána (Jána zo Šarišských Sokoloviec; Chronicon de Ludovico rege). Samostatnejšie je v kronike opísané časť obdobia vlády Ľudovíta I. a časť vlády Mateja I.[1]

  1. 368. ANONYMNÉ UHORSKÉ KRONIKY Z 13. – 15. STOROČIA : c) Dubnická kronika. In: KUZMÍK, Jozef. Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Vyd. 1. Martin : Matica slovenská, 1983. 608 s. (Dokumentácia.) S. 405 – 406.

Literatúra

upraviť
  • Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická : historické rozprávanie neznámeho autora o minulosti Uhorského kráľovstva od výbojov Hunov do Európy až po sobáš Mateja Korvína s Beatricou. Ed. Július Sopko. 1. vyd. Budmerice : Rak, 2004. 239 s. ISBN 80-85501-13-9.