Dubnium

chemický prvok s protónovým číslom 105

Dubnium (lat. dubnium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Db a protónové číslo 105. Je to 13. transurán a 2. transaktinoid, silno rádioaktívny kovový chemický prvok pripravovaný umelo v urýchľovači častíc alebo jadrovom reaktore.

Dubnium
(dubnium)
rutherfordium ← dubnium → seaborgium
Ta

Db
 
105
Periodická tabuľka
7. perióda, 5. skupina, blok d
prechodné prvky, transurány, kovy
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (268) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 5f14 6d3 7s2
Chemické vlastnosti
Oxidačné číslo(a) V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Iné
Reg. číslo CAS 53850-35-4
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 256Db synt. 1,6 s. α 70% 9,12 252Lr
 256Db synt. 1,6 s. ε 30% 256Rf
 258Db synt. 4,4 s. α 67% 9,17 254Lr
 258Db synt. 4,4 s. ε 33% 258Rf
 259Db synt. 0,5 s. α 9,47 255Lr
 260Db synt. 1,5 s. α 9,13 256Lr
 261Db synt. 1,8 s. α 8,93 257Lr
 262Db synt. 34 s. α 67%
SF 33%
8,66 258Lr
 263Db synt. 27 s. SF 56%
α 41%

8,36
259Lr
 263Db synt. 27 s. ε 263Rf
 266Db synt. 22 min. ε 266Rf
 267Db synt. 1,2 h. SF
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému dubnium.

Je to rádioaktívny kovový prvok, ktorý zatiaľ nebol izolovaný v dostatočne veľkom množstve, aby bolo možné určiť všetky jeho fyzikálne konštanty. Pri svojej polohe v periodickej tabuľke by svojimi vlastnosťami mohol pripomínať tantal.

Jeho najstabilnejší izotop 268Db má polčas rozpadu 16 hodín.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému dubnium