Dudlebovia (Panónia)

Dudlebovia boli slovanský kmeň vo včasnom stredoveku v Panónii - v dnešnom Korutánsku (východne od Grazu), východnom Slovinsku, chorvátskom Medzimurí a juhozápadnom Maďarsku (zhruba po Balaton).

Ich pôvod nie je jasný (pozri aj Dudlebovia). Napr. podľa J. Steinhübela:

  • sú pôvodnými Dudlebami Dulebovia
  • v rokoch 567-568 časť volyňských Dulebov ovliekli Avari do Panónie (tak vznikli panónskí Dudlebovia)
  • okolo roku 623 (v čase protiavarského povstania, ktorým vznikla Samova ríša) časť panónskych Dudlebov odtiahla do Čiech (tak vznikli českí Dudlebovia)
  • okolo roku 840 sa Dudlebské grófstvo (na území panónskych Dudlebov) stalo súčasťou Pribinovho Panónskeho kniežatstva

ZdrojUpraviť

  • STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo: počiatky stredovekého Slovenska: rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 576 s. ISBN 80-224-0812-3. S. 25, 31, 106-114.